اژه‌ای: قصد اسرائیل برای ترور احمدی‌نژاد
BBC Persian
17-Jul-2009 (2 comments)

غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات ایران مدعی شد اسرائیل قصد داشت محمود احمدی‌نژاد را ترور کند و برای دستیابی به این هدف هماهنگی هایی را نیز انجام داده بود.آقای اژه ای در همایش "مسئولان هیئت های رزمندگان اسلام" دلیل تلاش اسرائیل برای ترور آقای احمدی نژاد را مخالفت با انتخاب مجدد او به سمت ریاست جمهوری ایران دانستو اسرائیل را "سر سخت ترین مخالف" آقای احمدی نژاد دانست.وزیر اطلاعات ایران در اظهارات خود مدعی شد مقام های اسرائیلی در حاشیه شرم الشیخ، و همچنین در پاریس با نمایندگانی از سازمان مجاهدین خلق ایران دیدار کرده اند.با این حال آقای آژه‌ای مدعی شد "منافقین در قبال این کار شروطی گذاشتند و از آنها خواستند که آمریکا و غرب نام منافقین را از لیست سیاه خارج کند."آقای اژه ای درباره زمان این دیدارها جزئیاتی را عنوان نکرد و مشخص نیست که دیدار مورد ادعا در حاشیه کدام اجلاس در شرم الشیخ رخ د... >>>

Majid Zahrai

Oh, puhleeeez...!

by Majid Zahrai on

Pathetic.  Mohseni Ejehi, Mahmoud's Minister of Intelligence, is a shady character who has himself been involved with murders and assassinations in the past and obviously not only has he walked free, he has been promoted to a very high level position within the system.  Now this guy talks like a bumbling baffoon.  What happened?  Working in Mahmoud's cabinet, everyone turns into idiot chakhans, just like him; that's what happened.


Share/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

Actually THAT's a Brilliant Idea ;0)

by Darius Kadivar on

I think it would be good to hire a Highly Professional Sniper ( like in the movie Day of the Jackle ) whose Only Mission  would be to Shoot down the IRI leadership one by one.

Q,Q ... BANG BANG !

 

I want Every Mullah and IRI apologist Cry over his Unfortunate Fate to come !

//www.youtube.com/watch?v=nSRaEKBIP6k&feature=related

LOL