فضايي به وجود آوريم كه همه‌ حرف‌شان را بزنند
ISNA
17-Jul-2009 (2 comments)

البته دو گروه هستند؛ عده‌اي ترديدي ندارند، قاطع ايستاده‌اند و كار خودشان را مي‌كنند، اما عده‌اي هستند كه كم نيستند و بخش زيادي از مردم فهيم و عالم كشورمان هستند كه مي‌گويند ما ترديد داريم. ما بايد براي رفع ترديد آن‌ها كار كنيم. شرايط و دوران تلخي است. هيچكس از همه‌ جريانات دلش نمي‌خواست كه اين‌طور شود. همه ضرر كرديم. چرا بايد اين‌طور شود؟ ما امروز بيش از هميشه نياز به وحدت داريم. كشور ما بايد در برابر خطرهايي كه ما را تهديد مي‌كنند و امروز باج‌خواهي‌شان بيشتر شده متحد شود. آن‌ها دارند جلو مي‌آيند كه اين زحمت طولاني ما را در به دست آوردن تكنولوژي برتر و به خصوص هسته‌يي از دست ما بگيرند. البته خداوند به آن‌ها مهلت نمي‌دهد اما آن‌ها به هوس افتاده‌اند. امام جمعه‌ موقت تهران خطاب به نمازگزاران، گفت: برادران و خواهران من و همه جريان‌ها! شما من را مي‌شناسيد و مي‌دانيد كه هيچوقت از اين تريبون نخواستم ج... >>>

recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark

 
maziar 58

................

by maziar 58 on

the late shah of Iran has said and offered  a very similar statement but in different context and to keep peace in Iran  (which he loved very much)left Iran ....kash....

But these apparent men of gods will not LEAVE Iran !

zendeh bad Iran separated from any religion.   Maziar


Abarmard

I see something to this statement

by Abarmard on

"از رهبري كه با راي غيرمستقيم از طريق مجلس خبرگان انتخاب مي‌شود تا انتخاب مستقيم رييس‌جمهور، مجلس و شوراها همه به عهده‌ مردم است و افرادي كه از اين‌ها سمت مي‌گيرند به اتكاي راي مردم هستند. اين يك حكومت ديني است و جمهوري اسلامي هم لفظي تشريفاتي نيست."