شادی صدر ربوده شد
کمیته گزارشگران حقوق بشر
17-Jul-2009

شادی صدر، وکیل، حقوق دان و فعال حقوق زنان، که به همراه تعدادی از اعضای گروه میدان زنان، پیاده در خیابان کریم خان در حال رفتن به نماز جمعه بود با حمله نیروهای لباس شخصی مواجه و به اجبار به داخل یک پژو منتقل شد. حاضرین در محل سعی داشتند او را از دست نیروهای لباس شخصی برهانند اما آنها وی را با خشونت به داخل ماشین کشیدند به صورتی که مانتو و روسری او از تنش خارج شد. این افراد هیچ حکم و حتی توضیحی مبنی بر تعلق آن ها به ارگان خاصی ارائه ندادند و او را ربودند. ناظران همچنین وجود یک ماشین بنز دیگر را تایید کردند که احتمالا به منظور دخالت در صورت بروز درگیری، ماشین پژو را همراهی می نموده است.

خبر تکمیلی:
چند ساعت بعد از اتفاق مزبور، شادی صدر از زندان با همسرش حسین نیلچیان تماس گرفت و شماره رمز موبایل خود را خواست.
شادی صدر در جواب همسرش که کجا دنبال کارت بیایم گفته است همانجایی که همیشه می رفتی. آقای نیلچیان معتقد است اح... >>>

recommended by IRANdokht

Share/Save/Bookmark