یزدی: آقای رفسنجانی شما چه کاره اید؟
BBC Persian
18-Jul-2009 (one comment)

آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس
شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از پیشنهاد هاشمی رفسنجانی برای
آزادی کسانی که بعد از انتخابات دستگیر شده اند، انتقاد کرده و خطاب به وی
گفته است:"شما چه کاره هستید که می گویید باید بازداشت شدگان آزاد شوند."آقای
هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 26 تیر گفته بود افرادی که در جریان ناآرامی
ها بازداشت شدند، باید آزاد شوند و "نباید به خاطر زندانی بودن عده ای،
دشمنان ما را استهزا کنند."اما آقای یزدی
بازداشت شدگان را متهم کرده "پول هایی گرفته اند، کارهایی کرده اند و در
متن تحریک مردم گرفته شده اند و لذا نباید آزاد شوند."آقای
یزدی، علاوه بر عضویت درشوراینگهبان، ریاست شورای عالی جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم را بر عهده دارد و در مجلس خبرگان رهبری که ریاست آن با
اکبر هاشمی رفسنجانی است، مسئولیت دبیرخانه آن را بر عهده دارد.آقای
... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Ostaad

I tried but I couldn't find a single reference to...

by Ostaad on

the source of this "news", except BBC which is the reporting party. BBC seems to have a direct pipe into the private goings on in the highest echelons of the regime, but still no named or even anonymous sources are mentioned! Can anyone point to another source for this news?

I have a lot of problem with accepting the BBC stuff just because the Brits say so.