امكان احقاق حق اشخاص در رسانه ملي فراهم شد
Etemad Melli
18-Jul-2009 (one comment)

سرانجام با ابلاغ افزوده شدن يك ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسيما، امكان پاسخگويي و احقاق حق اشخاص كه در برنامه‌هاي رسانه ملي مورد توهين، افترا، نسبت خلاف واقع و تحريف اظهارات قرار گيرند، فراهم شد. اين قانون در مجلس ششم كه اصلاح‌طلبان اكثريت پارلمان را در اختيار داشتند، به تصويب رسيده، اما با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌رو شده بود. با اصرار نمايندگان مجلس ششم بر اين مصوبه، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و سرانجام در نشست مورخ 23 خرداد مجمع يعني يك روز پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دوره دهم به تصويب رسيد و اين در حالي بود كه صداوسيما حتي حاضر نشده بود، امكان اعاده حيثيت را براي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم كند

>>>
Majid Zahrai

Rafsanjanai at work

by Majid Zahrai on

First, last week the Expediency Council approved the law which keeps Guardian Council members with multiple government appointments from serving on the Council, paving the way to kick Gholamhossein Elham from the Guardian Council.  Now this new resolution forces IRIB to give equal time to people who have been defamed and accused on IRIB. Interesting development. 


Share/Save/Bookmark