'واژه "ترس" برای ما معنایی ندارد '
Hashemi Rafsanjani website
21-Jul-2009 (2 comments)

۴۰ سال قبل است ، غروب هفتم اسفند ماه مسجد هدایت حال و هوایی خاص دارد ، فضای تنگ و خفقان آور رژیم ستم شاهی و حلقه محاصره امنیتی روز افزون " ساواک " در غیاب " امام در تبعید " ، مسیر حرکت نهضت را با دشواری های فراوانی روبرو نموده است ، " شیخ اکبر ۳۵ ساله " که نیک می داند " ساواک " گام به گام حرکات و سخنان او را زیر نظر دارد با گامهایی استوار پای به محراب مسجد هدایت می گذارد نماز را به امامت آیت الله طالقانی اقامه می کند و پای بر منبر می گذارد و نگاهی گذرا به صفوف شنوندگان می اندازد ، روحانی جوان با دیدن چهره هائی نظیر مهدی بازرگان ، محمد علی رجائی ، یدالله سحابی ، عباس شیبانی و ..... در میان جمعیت ، اندیشه ای کوتاه در کلام خویش می کند و دل به یاد امام و مرادش می سپارد و می گوید : " از هیچ چیز در دنیا نباید ترسید ، هر گاه مسئله امتحانی در پیش آید داشتن نیت خوب و ادعاهای پوچ و خالی قابل قبول نیست ، برای هر ن... >>>

Majid Zahrai

Rafsanjani sends Khamenei a message

by Majid Zahrai on

This is the entry made on Hashemi Rafsanjani's website today, combining his memories and SAVAK documents about himself.


Share/Save/Bookmark

 
default

Fake

by darius on

I say, this document is fake unless, he shows the whole document including the name and signature of Rahbar Amalyat.

Saying it is one thing ,proving it is another. I challenge him to show the real document.It needs signature, it needs the superior names and also foot notes.

 

Any one can make one of those top secret  or confidential paper.

These were all fake fighters and warriors of all  kind. From JebheMeli, tude, fadayian and mojahedin , Islamic groups .

It is really shame that still these old junkies of Iranian politics  try to

gain access to  another generation of Iranianand still haven't come out and say they are sorry for what they did to all of us.