درگيری نيروهای ضد شورش با معترضان در مرکز تهران
Radio Farda
21-Jul-2009

گزارش ها از ایران حاکی است که نيروهای ضد شورش همراه با لباس شخصی ها روز سه شنبه با ضرب و شتم صدها معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در خيابان های مرکزی تهران، تلاش کردند تظاهرات آرام آنها را بر هم بزنند.یک شاهد عينی به خبرگزاری رويترز گفته است صدها طرفدار ميرحسين موسوی کوشيده اند تا در ميدان هفت تير راهپيمايی اعتراضی برگزار کنند.بنا بر دیگر گزارش های دریافتی، در محدوده ميدان هفت تير و خيابان کريمخان بين تظاهر کنندگان و نيروهای ضد شورش درگيری هایی رخ داده است و نيروهای امنيتی از گاز اشک آور استفاده کرده اند.به گزارش رويترز، تظاهرات کنندگان شعار هايی مانند؛ «احمدی نژاد استعفاء، استعفاء» و «مرگ بر ديکتاتور» سر می دادند.شاهدان عينی از بازداشت دهها نفر در جريان اين تظاهرات خبر داده اند.اين تظاهرات به مناسبت گرامیداشت ۳۰ تير ۱۳۳۱ برگزار شده است. در اين روز پس از تظاهرات در تهران و برخی دیگر از شه... >>>

recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark