سخنرانی فعالان مدنی در دومين روز از اعتصاب غذای عده ای از ايرانيان در نیویورک
Radio Farda
23-Jul-2009

در دومين روز از اعتصاب غذای جمعی از ايرانيان مقيم آمريکا در مقابل دفتر سازمان ملل متحد، تعدادی از روشنفکران و فعالان سياسی و مدنی سخنرانی کردند.گروهی از ايرانيان مقيم آمريکا، در اعتراض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ايران و خشونت عليه معترضان، مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در نيويورک دست به اعتصاب غذا زده اند. اين اعتصاب غذا که از روز چهارشنبه آغاز شده روز جمعه به پايان می رسد.به گزارش خبرنگار راديو فردا از نيويورک، در آغاز دومين روز اين اعتصاب غذا، اکبر گنجی، روزنامه نگار و فعال سياسی، تاکيد کرد که اين اعتصاب در اعتراض به نقض حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانيان سياسی برگزار می شود.آقای گنجی اضافه کرده است: جمع حاضر در اين اعتصاب غذا مخالف هرگونه حمله نظامی به ايران و تحريم عليه اين کشور است.پس از آقای گنجی، شهرنوش پارسی پور، نويسنده، در سخنرانی خود بر نقش اينترنت در جنش سبز در ايران تاکيد کرد.... >>>

recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark