احمد توکلی : احمدی نژاد کشور را در شرایط سختی قرار می دهد
RFI
26-Jul-2009 (3 comments)
در واکنش به اقدام رئیس جمهوری احمد توکلی نمایندۀ شاخص اصولگرایان در مجلس اسلامی از محمود احمدی نژاد خواست که "هشت روزمانده به پایان عمر دولت نهم از عزل و نصب ها دست بردارد."احمد
توکلی گفته است که "اقدامات آقای احمدی نژاد در عزل وزرا هیچ توجیه عقلانیندارد و کشور را در شرایط سختی قرار می دهد." احمد توکلی در علت یابیاقدام رئیس جمهوری گفت : "وزرایی که اخبار عزل آنها منتشر شده است از جملهپنج، شش وزیری بودند که نسبت به انتصاب آقای مشایی به معاونت اول رئیسجمهوری معترض بودند و برای این کار اقدام به نامه نگاری هم کرده بودند."به
گفتۀ احمد توکلی تعداد مخالفان و معترضان به آقای مشایی بیش از این بودهاست. احمد توکلی در پایان گفته است : مشکل مهمی که با عزل وزرا پیش آمدهاین است که بر اساس اصل ١٣٦ قانون اساسی حالا دولت مجبور است مجدداً برایهشت روز باقیمانده از عمر خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد.زیرا براساس این اصل اگر بعد ... >>>
Majid Zahrai

mahmoud will need a vote of confidence now

by Majid Zahrai on

Mahmoud's latest shirin-kari is actually funny, because it's even more stupid than usual. Bichareh mellat-e Iran.


Share/Save/Bookmark

 
Majid Zahrai

Also read this

by Majid Zahrai on

جلسات دولت نهم از این پس غیرقانونی است نایب
رئیس مجلس شورای اسلامی جلسات هیئت دولت را تا بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف
ریاست جمهوری و اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی غیر قانونی دانست.

بنا بر گزارش مهر ، تاکنون حکم عزل وزیران اطلاعات و فرهنگ و ارشاد
اسلامی صادر شده و اخبار مبنی بر عزل وزیران بهداشت و کار مورد تایید قرار
نگرفته است .

باهنر در گفتگو با مهر ، به گذشتن تغییرات کابینه
از مرز نیمی از تعداد آنان اشاره کرد و با بیان اینکه اگراین مسئله در
حالت عادی پیش می آمد رئیس جمهور موظف بود که کل اعضای کابینه را برای
گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی نماید ، عنوان کرد: بدلیل اینکه ظرف 2
هفته دیگر مراسم تنفیذ وتحلیف ریاست جمهوری را داریم ، دیگر نمی توانیم
چنین کاری را انجام دهیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با
تاکید براینکه جلسات هیئت دولت غیرقانونی است و قاعدتا نمی تواند مصوبه ای
هم داشته باشد، متذکر شد: بعد از مراسم تنفیذ وتحلیف ریاست جمهوری و اخذ
رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی جلسات هیئت دولت قانونی خواهد بود.

//www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=...


Ostaad

Arrows are coming from all sides landing on Mahmoud's ass...

by Ostaad on

There seems to be clear trend coming to the surface which points to Ahmadinejad's sell-date expiration.

For example read Firouzabadi's criticism of Ahmadinejad's delay in carrying out the "Fuhrer's" orders. 

//www.rfi.fr/actufa/articles/115/article_7623.asp

It is becoming obvious to me that Ahmadinejad will not play any role in running Iran's affairs when it comes to macro decisions. Therefrore signals are being sent to the West that Iran's nascent military-industrial complex and Khamenie will be the "parties" to talk to.

I believe muzzling Ahamdinejad and keeping him on a short leash is actually a good thing.