بازداشتگاه غیر استاندارد بود یعنی چه؟ جنایت‌ها رخ داده و خون‌ها ریخته شده
Mowj Azadi
30-Jul-2009
رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد:«کافی نیست که گفته شود یک
بازداشتگاه غیر استاندارد تعطیل شد؛غیر استاندارد یعنی چه؟یعنی مثلا هواکش
آن درست نبود یا دستشویی ها تمیز نبوده است؟خیر!جنایت‌هایی رخ داده
است؛جان‌هایی باخته شده است و رفتارهایی با جوانان و زنان و مردان عزیز
صورت گرفته است که وقتی در زندان‌های در دست بیگانگان صورت می گیرد همه بر
آشفته می شوند و فریاد می زنند و امروز باید با این مسائل برخورد شود.» وی ادامه داد:«در مورد زندانیان و بازداشت‌شدگان هم قضیه به همین صورت است البته که باید آزاد شوند ولی کافی نیست.» رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها تاکید
کرد:«رفتارهای خلاف شرع و عرف و قانون که به هنگام بازداشت با آنها و
بستگان آنان شده است و رفتارهای نادرستی که به نام بازجویی شده و می‌شود،
اینها همه برای انقلاب و جامعه زیان بار و بر خلاف قانون و انصاف است.» رئیس دولت اصلاحات ادامه ... >>>
recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark