قاطبه افرادی که با انقلاب قهر کرده‌اند، به دليل ظلم است
Etemad Melli/Norooz / Mohammad Motahari
03-Aug-2009 (one comment)

4 - افراد بازداشت شده حتي اگر مرتد و منافق و محارب هم بودند نبايد با خانواده‌هايشان چنين رفتار مي‌شد. اين ديگر چه صيغه‌اي است که وقتي کسي بازداشت مي‌شود افراد خانواده‌اش بايد گاهي تا چند هفته سراسيمه در بيمارستان‌ها و پزشکي قانوني سرگردان باشند و يا در اطراف زندان‌ها تنها براي گرفتن کوچک‌ترين اطلاعي از محل نگهداري آنان ضجه زده و التماس کنند و کسي پاسخگو نباشد و نهايتا منتظر تماس يک فرد ناشناس بمانند؟ (مگر آنکه قصدي در تکثير مخالفان نظام در ميان باشد.) در مقابل، وقتي گروهي از نمايندگان مجلس، در سايت خود از خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان مي‌خواهند به آنان مراجعه کرده شايد بتوانند آنها را در پيداکردن عزيزانشان ياري کنند، بلافاصله آن سايت فيلتر مي‌شود! آيا اين همان «آزادي تقريبا مطلق» در ايران است که چندي پيش رئيس‌جمهور در جواب خبرنگار خارجي از آن سخن مي‌گفت؟ داستان مکرر چگونگي رفتار با خانواده‌هاي جان... >>>

Shifteh Ansari

Growing criticism among clergy

by Shifteh Ansari on

The man who wrote this piece for Etemad Melli is Mohammad Motaheri, Morteza Motahari's son, a clergy himself.


Share/Save/Bookmark