سران رژیم را به جرم "جنایت علیه بشریت" به دست عدالت بسپارید
gooya news
05-Aug-2009

ده ها شخصیت ایرانی امروز در نامه ای به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار سپردن پرونده نقض برنامه ریزی شده و گسترده حقوق اساسی مردم ایران را به شورای امنیت شده اند تا آن شورا پرونده سران رژیم ایران را به عنوان "جنایت علیه بشریت" تصویب کرده و به دادگاه بین المللی کیفری ارسال نماید [متن نامه را بخوانيد]

>>>
recommended by Babak Khorramdin

Share/Save/Bookmark