می ترسیم دو روز دیگر جنازه فرزند مان را بدهند
Rooz Online / Leila Tayyeri
06-Aug-2009 (2 comments)

هنگامه شهیدی که بیش از 40 روز است در بازداشت به سر می برد دیروز با خانواده اش تماس گرفت. این روزنامه نگار پیش از این فقط یکبار، روز بعد از بازداشت تماس گرفته بود  و تا دیروز خانواده او در بی خبری مطلق به سر می بردند.

ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی در گفتگو با روز خبر از ممنوع الملاقات بودن هنگامه داد و گفت: "هنگامه ناراحتی قلبی دارد و دچار افت فشار خون است و در زندان داروهای او را در اختیارش قرار نداده اند."

وی افزود: "هنگامه دیروز که تماس گرفت قرص هایش را میخواست و خبر داد که همچنان در انفرادی و ممنوع الملاقات است و بازجویی اش تمام نشده است."

خانم کرمانشاهی در عین حال با اشاره به اینکه "به هنگامه قول داده اند به زودی اجازه ملاقات بدهند و تماس های تلفنی را بیشتر کنند" افزود: هنگامه سعی میکرد نشان دهد حالش خوب است اما کاملا مشخص بود که تحت فشار است و به شدت افسرده بود.

مادر این روزنامه نگار ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
rosie is roxy is roshan

oh i see mousavi's finally back

by rosie is roxy is roshan on

but not the others yet.


rosie is roxy is roshan

However, on facebook (niac, been up all day.)

by rosie is roxy is roshan on

Cyber-attack on opposition Facebook pages

August 6, 2009 (niac)

Forces loyal to the hardline government in Iran have organized a cyber-attack on the Facebook pages of prominent opposition figures, according to Mousavi’s website mowjcamp.

Hackers attacked the Facebook pages of Mir Hossein Mousavi, Zahra Rahnavard, Mohsen Mirdamadi, Behzad Nabavi, and Abdellah Ramazn Zadeh on Thursday morning, local time in Iran.

These are the websites that were attacked and are no longer accessible at the moment:

press tv's article on closure of office of Iranian Association of Journalists posted today  has been removed, at least from front page, and can't find in search engine. but curiously there's not one single article on ahmadinejad there either. niac: third etemade melli journalist arrested today. i guess the prison guards like the greens better than the government.