اطلاعیه‌ی نیروی انتظامی درباره‌ی بازداشتگاه کهریزک
Deutsche Welle
06-Aug-2009 (one comment)

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ی خود گفته است، پس از دستور آیتالله خامنه‌ای برای بستن بازداشتگاه کهریزک، تیم ویژه‌ای برای بررسی حوادث این بازداشتگاه تشکیل داده است. در این اطلاعیه گفته می‌شود، «بازداشتگاه کهریزک برای نگهداری موقت و تادیب اراذل و اوباش دستگیر شده در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و با شرایط زیستی سختگیرانه ایجاد و توسط ناجا اداره می‌شد.»  اما  تعدادی از دستگیرشدگان حوادث ۱۸ تیر «به صورت موقت به بازداشتگاه کهریزگ منتقل می‌شوند که با توجه به شرایط یادشده اصولا اعزام بازداشتی‌ها به این بازداشتگاه‌ها صحیح نبوده است.»نیروی انتظامی می‌گوید: «برابر بررسی‌های به عمل آمده و مصاحبه با بازداشت‌شدگان و مطلعان، سهل‌انگاری و تخلف تعدادی از مسوولان، ماموران و کارکنان بازداشتگاه کهریزک و رده‌های نظارتی محرز می‌باشد.»نیروی انتظامی گفته است که با "سهل‌انگاری و تخلف" تعدادی از پرسن... >>>

Shifteh Ansari

don't worry your pretty little heads about this

by Shifteh Ansari on

Yeah, right!  We have seen you guys pursue and prosecute criminal elements inside IRI.  A few words here and ther and the guys walk.  Just stick to your role as the unaccountable dictators and murderers.  It suits you better.


Share/Save/Bookmark