تجمع معترضان جلوی دادگاه فرمایشی
Mowjcamp.com
08-Aug-2009

بر اساس اولین گزارش‌های رسیده، خانواده‌های زندانیان و گروه کثیری از مردم، از صبح امروز در محوطه جلوی دادگاه جمع شدند و به برگزاری دادگاه غیرقانونی اعتراض کردند.

به گزارش موج سبز آزادی، محوطه اطراف دادگستری تهران در خیابان خیام بسیار شلوغ گزارش شده و حضور نیروهای لباس شخصی نیز بسیار پررنگ است.


این گزارش حاکی است پس از آنکه تجمع‌کنندگان شروع به سر دادن «الله اکبر» کردند، با هجوم نیروهای ضد شورش مواجه شدند که سعی در متفرق کردن آنها داشتند.


گزارش‌های تکمیلی در این باره متعاقبا اعلام می‌شود

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark