مهدی کروبی: قربانیان تجاوزها از ترس سکوت می‌کنند
Deutsche Welle
13-Aug-2009

مهدی کروبی در مصاحبه با سحام نیوزاز مسئولان خواست، فضای امنی در جامعه ایجاد کنند «تا همه آزادانه حرف بزنند و نه اینکه جرات نفس کشیدن هم نداشته باشند». وی همچنین گفت: «در جامعه‌ای که قتل‌های زنجیره‌ای روی می‌دهد و مردم را می‌کشند و جنازه‌هایشان را در کنار خیابان رها می‌کنند، در جامعه‌ای که مصطفی مولایی مسئول دفتر بنده را ربوده و او را در کیسه می‌اندازند و کتک می‌زنند دیگر چطور افراد جرات آن دارند که بیایند و این مسائل را مطرح کنند؟»وی در ادامه‌ی مصاحبه‌اش گفت: «برخی از اربابان مطبوعات به گونه‌ای حرف می‌زنند که گویی با جبرئیل امین حشر و نشر دارند و او برایشان گزارش‌هایی می‌آرود و قصد دارند تا فضا را به اندازه‌ای سنگین کنند که دیگر کسی جرات حرف زدن نداشته باشد (...) اینها همان کسانی هستند که نمی‌گذاشتند تا اصل ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای برملا شود و افراد را می‌کشتند و سپس پرونده‌هایی مبنی بر فساد ا... >>>

recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark