بیانیه آیت الله العظمی بیات زنجانی پیرامون نامه کروبی
gooya.com
18-Aug-2009 (one comment)

چندی پیش برادر ارزشمند و مجاهد جناب حجت الإسلام و المسلمین کروبی با نگارش نامه‌ای اخبار بسیار دردناک و اسفباری را پیرامون وضعیت بازداشتگاه‌ها و بازداشت شدگان سیاسی منتشر کردند. اینجانب آرزو دارم که چنین وقایعی رخ نداده باشد و سخنان برادرمان جناب آقای کروبی هیچگاه مصداق واقعی پیدا نکند؛ اما ایشان عالمی است مورد وثوق امام امّت، که شرایط و حدود طرح اینگونه مطالب و تأکید بر آن را می‌داند و پافشاری او بر وقوع وقایع مذکور و اصرار وی بر وجود ادلّۀ کافی را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت و با جنجال و هیاهو و در گاهی اوقات با حذف صورت مساله، به آن جواب داد. اتفاقاً اگر چنین زخمهایی بر پیکرۀ جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، باید آنقدر خارانده و جراحی شود تا تمام عفونت آن خارج شده و اثری از آن در این پیکره باقی نماند. این امر هم میسّر نیست، جز با پی‌گیری شجاعانه، محرم دانستن مردم و برخود قضایی قاطع.در اینجا روی سخنم با ... >>>

Majid Zahrai

Important statement, indicative of the growin rift

by Majid Zahrai on

One of the major Ayatollah's in Iran, the very clear criticism of Ayatollah Bayat Zanjani of the government's performance over the past few months, and his support of Mehdi Karroubi, will be sure to receive attention in Qom and among followers nationwide.  The rift grows even deeper in IRI.


Share/Save/Bookmark