خاکسپاری پنهانی جنازه‌های بی ‌نام و نشان در بهشت زهرا
Deutsche Welle
22-Aug-2009

در این گزارش آمده که یکی از پرسنل زحمتکش بهشت زهرای تهران به خبرنگار نوروز گفته است: «در روزهای ۲۱ و ۲۴ تیرماه، جنازه‌هایی بدون نام و مشخصات و تحت تدابیر شدید امنیتی، به این قبرستان آورده شده و با صدور اجباری جواز دفن برای آن‌ها در قطعه‌ی ۳۰۲ به خاک سپرده شده‌اند». با پیگیری خبرنگار نوروز از بهشت زهرای تهران، کاشف به عمل آمده که روز ۲۱ تیرماه در میان جوازهای دفن صادر شده در این گورستان، ۲۸ جواز بدون ذکر نام و نام‌خانوادگی صادر شده و همگی در قطعه‌ی ۳۰۲ به خاک سپرده شده‌اند. در تاریخ ۲۴ تیرماه نیز ۱۶ جواز دفن دیگر با شرایط فوق صادر شده است. گفتنی است که سایت نوروز در تاریخ ۲۴ تیرماه نیز به نقل از خانواده‌ی یکی از شهدای حوادث اخیر، از وجود ده‌ها جنازه در سردخانه‌ای در جنوب غربی تهران خبر داده بود. به گزارش نوروز، تحویل جنازه‌های منجمد به خانواده‌ها در روزهای بعدی، این خبر را تا حدودی مورد تایید قرار داد. ن... >>>

recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark