برای این دولت نمی توان هورا کشید
Rooz Online / Sara Moghaddam
24-Aug-2009

شادی صدر فعال زن و وکیل دادگستری در گفت و گو با روز می گوید: "قبل از پاسخ به این سئوال باید تاکید کنم که به نظر من، معرفی سه زن به عنوان کاندیدای وزرات به مجلس از سوی احمدی نژاد، واکنش او و دولت اوست نه فقط به مطالبات طرح شده از سوی جنبش زنان در تمام این سالها،  بلکه به حضور فعال، پیشرو و غیرقابل ندیده گرفتن زنان در جنبش مردمی اعتراضی پس از انتخابات 22 خرداد. در نگاه اول، این اقدام، صرفنظر از اینکه این زنان رای اعتماد مجلس را خواهند آورد یا نه، می تواند باعث شکستن کلیشه های جنسیتی در مورد ناتوانی زنان برای گرفتن مناصب بالای دولتی و به خصوص وزارت شود.""انتخاب وزیر زنان فی نفسه بد نیست چون به هرحال می تواند زنان را در ارکان قدرت جای دهد." این سخنان پروین اردلان فعال کمپین یک میلیون امضا است. او می افزاید:  "اما بنا به تجربه ام در فعالیت های اکتیویستی  بر... >>>

recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark