چهارمین جلسه‌ی دادگاه‌های جمعی‌: زمینه‌سازی برای ممنوعیت فعالیت حزب مشارکت؟
Deutsche Welle
25-Aug-2009

در چهارمین جلسه دادگاه فعالان سیاسی، چهره‌هایی که تا کنون هیچ خبری از آنها نبود و حتی اجازه ملاقات به خانواده‌هایشان را نداشتند، شرکت داده شدند.

بر روی صندلی‌های متهمان این محکمه، به گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران، بهزاد نبوی، ‌محسن صفائی فراهانی، فیض‌الله عرب‌سرخی، عبدالله رمضان‌زاده، محسن میردامادی، ‌سعید شریعتی، کیان تاجبخش، ‌محسن امین‌زاده، ‌مصطفی تاج‌زاده، ‌صادق نوروزی، شهاب طباطبائی،‌ هدایت‌آقایی، مسعود باستانی، حمزه غالبی، سعید لیلاز، ‌علی تاجرنیا، احمدزیدآبادی، ‌محمدقوچانی و‌ محمدرضا جلائی نشانده شده بودند.

سعید حجاریان عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را نیز که به علت بیماری به ساختمانی نظامی منتقل شده بود نیز حدود یک ساعت پس از شروع دادگاه به جلسه آوردند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark