توزيع گوشت قرمز با قيمت هرکيلو 5هزارتومان در نمايشگاه قران
irna
28-Aug-2009 (one comment)

پس از تجربه خوب وزارت نيرو در هفدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن کريم، وزارت بازرگاني نيز اين محل را براي توزيع گوشت قرمز(سردست گوساله) به قيمت دولتي کيلويي پنج هزار تومان انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، دوازدهمين روز از هفدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن کريم درحالي سپري شد که مراجعه کنندگان پس از بازديد از بخش هاي مختلف ،گوشت قرمز - سردست گوساله بسته بندي شده - را از غرفه هاي تازه تاسيس وزارت بازرگاني خريد مي کردند. اگر چه عرضه گوشت با صف روبه رو بود اما مردم راضي بودند و از اين اقدام مسوولان استقبال و به نوعي تشکر هم مي شد.

>>>
recommended by Babak Khorramdin

Share/Save/Bookmark

 
maziar 58

...............

by maziar 58 on

back in 1977 I used to make 3600.00 tooman, single and living with my parents and every body was asking why I don't want to have my own house  and maybe get married ?

goosht kiloyi 5 hezar tooman ? who are you shitting ?    Maziar