مرگ برندها در ايران،
gooya news / Alireza Behdad
08-Sep-2009

گزارشي از احتضار پنج برند بزرگ ايراني - «برندکشي» در ايران جان گرفت. برندهاي ايراني در حالي که مي توانستند هر کدام سفير ايرانيان در اقصي نقاط دنيا باشند، به نوبت در صف «مرگ» قرار گرفته اند تا ديگر به جز نام و نشان و خاطره يي در آلبوم صنعت کشور و حتي دنيا چيز ديگري به يادگار نگذارند. ده ها نام به جا مانده از انقلاب صنعتي ايران همچون «ارج»، «آزمايش»، «نساجي مازندران»، «پارس الکتريک»، «هپکو»، «کفش ملي» و ... [ادامه مطلب]

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark