تهدیدهای تازه علیه سران اصلاح‌طلب
Deutsche Welle
10-Sep-2009

به دنبال دستگیری علیرضا بهشتی، مرتضی الویری و سردار محمد مقدم، یاران نزدیک میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دامنه حمله به این دو نامزد معترض نتیجه انتخابات و نزدیکان آن‌ها گسترش می‌یابد. میرحسین موسوی، در بیانیه شماره ۱۲ خود که چهارشنبه ۹ سپتامبر منتشر شد، هشدار داد که حوادث سهمگین و روزهای پرخطری در راه‌اند. وی مردم را به حفظ هوشیاری و آرامش دعوت کرد و نوشت، باید مانع از آن شد که کسانی به هنگام نابود کردن خود، کاشانه و میهن مردم را بر باد دهند. امروز با گذشت یک روز از صدور بیانیه موسوی، حمله مستقیم و غیرمستقیم به او و مهدی کروبی ابعادی تازه یافت.

باهنر:رسیدگی به اتهامات کروبی

محمد‌رضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر پنجشنبه در دفتر جامعه اسلامی مهندسان، تهدید کرد که اگر مهدی کروبی نتواند در مورد اتهامات سنگینی که به نظام وارد کرده مستندات محکمی ارائه... >>>

recommended by Majid Zahrai

Share/Save/Bookmark