احمد توکلی از انتصاب معاون اول ریاست جمهوری ابراز تاسف کرد
BBC Persian
15-Sep-2009

احمد توکلی نماینده مردم تهران که از منتقدان به انتصاب محمد رضا رحیمی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری است، می گوید:" آقای رحیمی به جعلی بودن مدرکش واقف است."

آقای توکلی، مدیر سایت الف، که موضوع دکتری آقای رحیمی را پیگیری کرده بود، در گفت و گویی با خبرگزاری مهر با ابراز تاسف نسبت به "انتصاب کسی که سوابق دروغگویی و سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از مدرک جعلی دارد به سمتی که طبق قانون اساسی می تواند به صورت بالقوه جانشین رئیس جمهور کشور باشد" افزود آقای احمدی نژاد که مرتبا بر صداقت، راستگویی و پاکی تاکید می کند باید نسبت به این موارد پاسخگو باشد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark