رأي ها كه سرجايش بود مجبورند سر قبر بدون مرده گريه كنند! (خبر ويژه)
Kayhan Newspaper
15-Sep-2009

اقدام موسوي و كروبي در بالا بردن آمار كشته هاي اغتشاشات، به خاطر عجز در اثبات ادعاي تقلب است.
سايت الف كه زير نظر احمد توكلي نماينده مردم تهران فعاليت مي كند با بررسي دروغ پردازي هاي اخير كه بهناگهان آمار قربانيان حوادث پس از انتخابات را از 25 نفر به 72 نفر افزايش داد، مي نويسد: پيگيري آقايان موسوي و كروبي اگر خالصانه و بي ريا انجام شده باشد، قابل ستايش و ان شاءالله نزد حق تعالي مأجور است اما اصرار آقاي موسوي و اطرافيانشان به بالا نشان دادن آمار تلفات، كمي عجيب و تأمل برانگيز است. اكنون روشن شده است كه نزديكان آقاي موسوي اسامي برخي فوت شدگان سالهاي گذشته، فوت شدگان مجهول الهويه و بي ارتباط با اغتشاشات و يك دختر فراري از خانه را در فهرست طرفداران كشته شده خود قرار داده اند و حتي از طرف آقاي موسوي براي يك خانم زنده مجلس ترحيم برگزار شده و شخص آقاي موسوي هم براي تسكين داغداران(!) در مجلس ختم شركت كرده است. حال اين سؤال پيش م... >>>

recommended by Yaasi

Share/Save/Bookmark