حمله نظامی به نفع دولت احمدی نژاد است
Rooz Online
20-Sep-2009

 آزاده کیان استاد پژوهشگر مرکز تحقیقات ملی فرانسه و دانشگاه پاریس هفت درگفت وگو با روز بسته پیشنهادی ایران به غرب را در راستای سیاست های ماجراجویانه محموداحمدی نژاد درحوزه سیاست خارجی دانسته و آن را نشانه جدی نبودن و عدم آمادگی دولت تهران برای مذاکره جدی با غرب می داند. این گفت وگو را می خوانید.

برخی از مسوولین فکر می کنند که فشار خارجی و تهدیدها را می توانند برای استحکام داخلی خودشان از طریق ایجاد... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark