هشدار دانشگاه تهران به دانشجویان: در کوی تجمع نکنید
BBC Persian
29-Sep-2009 (one comment)

دانشگاه تهران به دانشجویان ساکن کوی این دانشگاه هشدار داده حق برگزاری تجمع را ندارند و در صورت شرکت در تجمعات بدون مجوز با آنها برخورد خواهد شد.

در اطلاعیه ای که از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران با عنوان "قابل توجه دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه" صادر شده دانشجویان از شرکت در تجمعات منع شده اند.

در این اعلامیه تاکید شده که "هر گونه تجمع بدون مجوز خلاف مقررات محسوب می گردد و متقاضیان می توانند برای دریافت مجوز برگزاری مراسم به مراجع ذیربط در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مراجعه کنند."

هدف از این اقدام "اظهار نگرانی و درخواست جمعی از خانواده های دانشجویان و پیشنهاد برخی از دانشجویان ساکن کوی به منظور جلوگیری از بروز حوادثی است که موجب بر هم زدن آسایس و امنیت دانشجویان ساکن کوی می شود."

>>>
Shifteh Ansari

or else they'd be killed, maimed, and tortured?

by Shifteh Ansari on

Fat chance of keeping them contained.  The worst crackdowns during the June uprising were inside Tehran University dorms.  Students remember that and still want to protest. 


Share/Save/Bookmark