جعفری: ماموریت سپاه مقابله با تغییر نرم محتوای نظام اسلامی است
Radio Farda
08-Oct-2009 (one comment)

فرمانده كل سپاه پاسداران در تازه ترين سخنرانی خود گفته است: سپاه و بسيج بر اساس وظيفه ذاتى خود مامور مقابله با تهديداتى از جنس تغيير نرم محتواى نظام اسلامى هستند.

محمد على جعفرى روز چهارشنبه با اشاره به تغيير و تحولات اخير در رده هاى فرماندهى سپاه اظهار داشت: «مبناى تحولات در سپاه دگرگونى هايى است كه در عرصه تهديدات به وجود آمده است به طورى كه ماهيت تهديدات كاملا با تهديدات اوايل انقلاب كه عمدتا از جنس تهديدات سخت بود تفاوت كرده (است).»

آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى ايران، در هفته جارى انتصاب هاى تازه اى در سپاه پاسداران انجام داد و از جمله محمد رضا نقدى را به عنوان فرمانده نيروى مقاومت بسيج و حسين سلامى را به عنوان جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران معرفى كرد.

فرمانده كل قواى جمهورى اسلامى همچنين معاونت اطلاعات سپاه پاسداران را به حسين طائب، فرمانده سابق بسيج، سپرد.

بر اساس گزارش ... >>>

Shifteh Ansari

More nonesense from another military man in Iran

by Shifteh Ansari on

It's so obvious these guys are in charge.  Obviously nobody can stop them from gloating and talking nonesense.


Share/Save/Bookmark