محکومیت برهان بقایی و مهران کوشا به ۱۰ سال زندان
peykeiran.com / خبرنامه آزادی برابری
13-Oct-2009 (one comment)

برهان بقایی و مهران کوشا عضو "دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب" به اتهام اقدام علیه نظام و... هر کدام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده، در شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، که به ریاست قاضی طاووسی و بدون حضور وکیل و نماینده دادستان در تاریخ ۱۰ شهریور پس از چندین جلسه تعویق دادگاه برگزار شده بود، محکوم گردیدند.
نکته قابل توجه، برگزاری دادگاه در شعبه ۵ توسط قاضی طاووسی می باشد، چرا که پرونده این دو دانشجو در شعبه ۳ می باشد و تمام احضاریه ها و اخطاریه ها از این شعبه صادر گردیده است.
به گزارش خبرنامه آزادی و برابری، این دو دانشجوی آزادی خواه و برابری طلب بعد از اجرای مراسم ۱۳ آذر ۸۶ در دانشگاه تهران، چندین بار توسط وزارت اطلاعات تهدید و احضار شده بودند، و در تاریخ ۹ بهمن ۸۶ مهران کوشا به صورت تلفنی از طرف وزارت اطلاعات به دادگاه انقلاب مشهد احضار گردید!
لازم به یاد آوری است برهان بقایی و مهرا... >>>

IRANdokht

محکومیت دانشجویان

IRANdokht


Borhan Baghaie and Mehran Koosha members of students “freedom and equality” charged with acting against the regime are each sentenced to 5 years imprisonment by the branch 5 of revolutionary court of Mashhad and judge Tavoosi. After several postponements, they appeared at this court without a lawyer on the 1st of September. Notable point is that the court was held at branch 5 by judge Tavoosi, while the case of these two students are at branch 3 and all the summons and warning were issued by this branch. According to freedom and equality newsletter, these two supporters of freedom and equality were summoned and had received several warning by the information ministry after ceremony of November 13th, 2007 at Tehran University.Share/Save/Bookmark