دنا: درختان کهن‌سالی که با جریمه زنده نمی‌شوند
Deutsche Welle
14-Oct-2009
با بالاگرفتن بحث در باره‌ی قطع هزاران درخت صد ساله دنا توسط یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران، دادستان کشور وارد ماجرا شده است. ماجرای دنا نشانه‌ی دیگری از نابسامانی مدیریتی و بی‌اعتنایی به محیط زیست در ایران تلقی می‌شود. >>>
recommended by Shirin Vazin

Share/Save/Bookmark