درگيري عصر امروز در پارك لاله با گاز اشك آور پايان يافت
Salaam News
17-Oct-2009
سلام: عصر امروز در پارك لاله تهران ميان خانواده هاي كشته شدگان و نيروهاي انتظامي درگيري رخ داد.

تعدادي از خانواده هاي كشته شده حوادث پس از انتخابات كه امروز در پارك لاله تهران براي ديدار با هنرمندان جمع شده بودند توسط نيروهاي انتظامي پراكنده شدند.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري راهبردي سلام، جمعي از خانواده هاي كشته شدگان حوادث بعد از انتخابات كه براي ديدار با هنرمندان سينما و تلوزيون كه از پيش قرار داشتند، آمده بودند به يكباره با تعداد زيادي نيروي انتظامي مواجه شدند كه خواستار پراكنده شدن آنها بودند.

گفتني است نيروهاي نظامي با استفاده از گاز اشك‌ آور آنها را پراكنده كردند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark