ایران، گنجینه «بی‌نظیر» اکوتوریسم
DWelle
21-Oct-2009


ایران کشوری با طبیعتی بسیار متنوع است، کشوری که می‌توان در آن به بهترین شکل از اکوتوریسم بهره گرفت. اکوتوریسم چیست؟ برای یافتن پاسخ با یکی از راهنماهای اکوتوریسم یا بومگردی در ایران همراه می‌شویم.

>>>
recommended by Shirin Vazin

Share/Save/Bookmark