در عصر کاشت درختان مصنوعی درختان ایران سر به نیست می‌شوند
Deutsche Welle
28-Oct-2009

درختان ایران در میان اخبار چند ماهه‌ی اخیر جایگاه خاصی داشته‌اند. قطع ۳ هزار بلوط در منطقه‌ی حفاظت‌شد‌ه‌ی هلن و تخریب بخش گسترده‌‌ای از جنگل‌های منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی دنا تنها جزئی از این اخبارند.

هدف قطع بلوط‌ها در منطقه‌ی هلن، واقع در استان چهار محال و بختیاری، تبدیل به ذغال بود و عاملان قاچاقچیان بوده‌اند و هدف قطع درختان دنا، واقع در جنوب غربی ایران، احداث خط لوله‌‌ی گاز و عامل آن یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران بوده است.

دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایرانBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در باره‌ی اهمیت نقش درختان می‌گوید: «در مقابل این همه دست‌اندازی‌ها و تخریب‌هایی که بشر بر روی کره‌ی زمین انجام می‌دهد و این همه گازهای نفس‌کش و سمی که ما صادر می‌کنیم، یک سیستم، کارخانه یا یک دستگاه طبیعی وجود دا... >>>

recommended by Shirin Vazin

Share/Save/Bookmark