خاتمی: نمی‌توان بصورت پادگانی جامعه را اداره کرد
Rouydad News
13-Nov-2009 (one comment)

در حال حاضر نیز وضعیتی وجود دارد که همچنان فضا به سوی محدود تر شدن آن پیش می‌رود و متاسفانه زیانی که از این ناحیه، مملکت دچار آن می شود زیان غیرقابل جبرانی است.

محمد خاتمی با انتقاد از تداوم فضای امنیتی در کشور،گفت: «انتظار این بود که کم کم فضا غیر امنیتی شود ، نه اینکه انتقاد و نقد کردن این همه هزینه برای جامعه داشته باشد، باید به خاطر داشت کسی که نقد می‌کند برانداز نیست بلکه دلسوز انقلاب و جامعه است.»

رییس جمهور دوره اصلاحات همچنین با تاکید براینکه «زمانه ما زمانی است که در آن دیگر هیچ انسانی در وجدان خودش هیچ نوع حکومت استبدادی و دیکتاتوری را بر نمی تابد" گفت «امروز دیکتاتورهای زمان نیز ادعای مردمی‌ بودن می‌کنند.»

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Abarmard

Gradually

by Abarmard on

Khatami is becoming the "good old days" voice. Those days many thought that the changes for better is inevitable, forgetting that we are talking about Iran!