عباث کمی دیر کرده
Zamaneh / مینو صابری
13-Nov-2009 (2 comments)

یاستاد «محمود دولت آبادی» که در این مراسم شرکت داشت در باره عباث جعفری گفت: من عباث جعفری را پانزده سال پیش شناختم. وقتی او را دیدم به‌نظرم رسید که او یک انرژی پرتاب شده به جهان است. هر وقت هم‌دیگر را می‌دیدیم می‌گفت باید با هم یک‌بار به کویر برویم؛ من فکر کرده بودم ممکن است او در کویر گم بشود ولی فکر نمی‌کردم در رودخانه گم شود.

>>>
recommended by Shirin Vazin

Share/Save/Bookmark

 
Shirin Vazin

Thank you for sharing Mr.

by Shirin Vazin on

Thank you for sharing Mr. Darvish.

I wish I were there on Thursday night.


benross

عباث

benross