آخرین تماس های پزشک کهریزک پیش از مرگ
Rooz Online / Nazanin Kamdar
18-Nov-2009

در حالیکه اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور از وجود "یک وصیت نامه در کنار جسد پزشک بازداشتگاه کهریزک" خبر داده و در عین حال اعتراف کرده که "پس از احضار اين فرد به دادسرا براي حوادث كهريزك، ترس از محكوميت زندان باعث شده تا او دست به خودكشي بزند"یکی از دوستان وی به "روز" خبر داد که او روز پیش از مرگ از فشارهای زیاد خبر داده ولی در کلامش نشانی از قصد خودکشی نبوده است.
گفته های این دوست رامین پوراندرجانی در عین حال اعتراف احمدی مقدم درباره "ترساندن پزشک وظیفه کهریزک و احضار وی به دادگاه را" تایید می کند.

یکی از دوستان نزدیک رامین پوراندرجانی در تماس با روز متن ای-میل یک شب قبل از مرگ وی را در اختیار روز قرار داد. در این نامه الکترونیکی، رامین پوراندرجانی خطاب به این دوست و همکلاسی خود نوشته است که "به شدت تحت فشار قرار دارد" و از بازداشت "چند روزه"خود خبر داده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark