دست‌هایی پنهان برای نابودی "جنگل ابر
Deutsche Welle
23-Nov-2009

"جنگل ابر" که آن را یکی از بی‌نظیرترین جنگل‌های خاور میانه نامیده‌اند، حاوی درختانی است که از ذخایر کشور محسوب شده و عمرشان به چهارهزار سال می‌رسد. وی قطع این درختان را صدمه‌ای جبران‌ناپذیر نامیده و می‌گوید، این مسئله  آب دشت سمنان را نیز با خطر مواجه می‌کند.  

>>>
recommended by Shirin Vazin

Share/Save/Bookmark