اشکانیان در عراق
Cultural Heritage News Agency / ميترااسدنيا
27-Nov-2009 (one comment)

يك تيم كاوش هاي باستان شناسي در عراق موفق به كشف يك گوربسيار بزرگ همراه با اشياي دست ساخته بسيار زيبا مربوط به دوره پارتي شدند.

>>>
ebi amirhosseini

گورستان پارتي

ebi amirhosseini
Share/Save/Bookmark