واکنش عجولانه ایران، خواست اسرائیل است
Rooz Online
29-Nov-2009 (2 comments)

مشکل آن بود که به نظر نمی رسید در ایران دیدگاه یکدستی در خصوص اینکه چه باید کرد وجود داشته باشد. از یک سو وزیرخارجه می گفت که حاضریم این تعویض را در تهران انجام بدهیم. یعنی در تهران اورانیوم ۲۰ درصد بگیریم و اورانیوم خود را بدهیم. یکی دیگر از مسوولین می گفت  که ما به هیچ ترتیبی موافقت نخواهیم کرد. یکی دیگر هم می گفت که ما سوخت هسته ای مورد نیاز خود را تنها حاضریم بخریم و نه این که چیزی را معاوضه کنیم. اظهار نظر های مختلفی از تهران در قبال این مساله بیرون می آمد و نظر قاطعی وجود نداشت که معنایش آن باشد که این فرمول را قبول داریم وحالا برویم سر جزییاتش. این حالتی که ایران نه پاسخ قطعی مثبت می دادنه پاسخ قطعی منفی، باعث شد که کشورهای غربی به این نتیجه برسند که شاید ایران باز می خواهد طبق معمول زمان را بکشد.  اینجا بود که این کشورهاحتی روس ها گفتند که ایران نمی تواند پیشنهاد البرادعی را  روی هوا نگه دارد و پاسخ مثبت یا منفی ندهد. بن... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Shifteh Ansari

Zereshk

by Shifteh Ansari on

I believe the best news and analysis on the behavior of Iranian leaders is generated by Iranian experts who know the system and the cast of characters, not columnists in mainstream US media.  I post many news articles in Farsi for that reason.  Sadegh Zibakalam is a pretty courageous and accurate analyst of what the morons in Iran are doing and why.


Zereshk

Bulls eye!

by Zereshk on

zadi too khaal! This man is right on target. I couldnt put it any better.