بیست و پنجمین جایزه بین المللی حنا مخملباف برای امیرانتظام
INF-Abroad
02-Dec-2009 (2 comments)

قدردانی از آن که 25 سال زندان بود

فیلم "روزهای سبز" حنا مخملباف برنده جایزه ویژه فستیوال "زنان جهان" آلمان شد و کارگردان، جایزه اش را که بیست و پنجمین جایزه این فیلمساز 21 ساله است به پاس مقاومت عباس امیرانتظام در بیست و پنج سال زندان به وی تقدیم داشت.

وی هنگام دریافت جایزه گفت: "من 21 سال دارم و چهار سال دیگر 25 ساله می شوم. چرا در مورد عدد 25 حرف می زنم؟ نمی دانم، عدد 25 برای شما آیا معنایی دارد؟ شاید بعضی از شماها را به یاد سن تان بیندازد. اما عدد 25 برای من این معنا را دارد که این 25مین جایزه بین المللی است که می گیرم. ولی برای بعضی ها عدد 25 معنای 25 سال زندان در حکومت جمهوری اسلامی را دارد. "

حنا مخملباف افزود: "می خواهم این جایزه را با عشق و احترام کامل به «امیر انتظام» تقدیم کنم که 25 سال بی گناه در زندان های جمهوری اسلامی مقاومت کرد، یعنی بیشتر از عمر من. و اگر امر... >>>

recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

Dariush Jaan

by Masoud Kazemzadeh on

Dear friend Dariush,

Thank you.

Best,

Masoud

 


Darius Kadivar

BRAVO !

by Darius Kadivar on

Civil Society in the Making ...

HISTORY OF VIOLENCE: Amir Abbas Entezam Chained to Hospital Bed (1990's)

Thanks for Sharing Massoud Jaan !