مقدمات ظهور امام دوازدهم فراهم شد
Rooz Online / Nazanin Kamdar
02-Dec-2009

گفتنی است که در سایت مرکز خودساخته وی، در بخش "درباره ما" هدف حسن عباسی از طرح این سخنان نامانوس "گسترش تئوری دفاع نامتقارن بر مبنای شهادت طلبی در مسیر رضایت الله و ظهور امام موعود" عنوان شده است.

عباسی که از وی هیچ سابقه ای جز سخنرانی در مراسم های بسیج دانشجویی وجود ندارد، آنچه را که " اندیشکده یقین" یا "مرکز بررسی های دکترینال امنیت بدون مرز" می نامد، با بودجه ای نا مشخص در سال ١٣٨٠ و با "هدف پرنمودن خلاء مطالعات و بررسی های دکترينال "دين پايه" و "خدامحور" در جمهوری اسلامی و "تعجیل برای ظهور مهدی موعود" ايجادکرده است.

او در مصاحبه اخیرش با رجا نیوز نیز "راهکارهای تعجیل ظهور و وظیفه مومنان" را چنین بیان کرده است: "مرحلة نخست كه مرحلة ايجاد اين موقعيت بوده، اكنون محقق شده است. بايد اين موقعيت را درك كرد. مرحلة دوم، حفظ اين موقعيت است. وظيفة دولت و مردم در اين مقطع حساس، حف... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark