ترس کودتاگران از روز دانشجو؛ جلسه مشترك درباره 16 آذر
Norooz News
02-Dec-2009

معاون سياسي اجتماعي استاندار تهران گفت: با توجه به اين كه مراسم 16 آذر در داخل دانشگاه‌ها برگزار مي‌شود، تاكنون چند مجوز براي بسيج دانشجويي صادر شده است، اما بقيه تشكل‌ها از جمله انجمن اسلامي تا اين لحظه درخواست مجوز از ما نداشته‌اند.

وي هم‌چنين از برگزاري جلسه مشترك استانداري با روساي دانشگاه‌ها درباره برنامه‌هاي 16 آذر خبر داد و افزود: البته ما به طور مرتب با روساي دانشگاه‌ها ارتباط داشته‌ايم، اما اخيرا نيز جلسه‌اي داشتيم كه در مورد 16 اذر در آن بحث و تبادل نظر شد.

صفرعلي براتلو با تاكيد بر اين كه « پيش‌بيني ما از نوع برگزاري مراسم 16 آذر اين نيست كه در اين روز شلوغي رخ دهد» اظهار كرد: قطعا مراسم مربوط به اين روز مثل سال‌هاي گذشته برگزار خواهد شد و تفاوت چنداني نخواهد داشت، اما به هر ترتيب برخي رسانه‌ها به تبليغ در مورد اين روز مي‌پردازند.

براتلو با تاكيد بر اين كه اگر گروهي درخواست تجمع خارج از دانش... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark