احمدی‌نژاد: ما می‌خواهيم اقتصاد و سياست جهان را درست کنيم
Gooya news / Fars
03-Dec-2009 (2 comments)

خبرگزاری فارس: احمدی‌نژاد با اشاره به اينکه ما ۲ ماموريت مهم داريم گفت: ماموريت نخست ما ساختن ايران است و ماموريت دوم ما آمادگی برای ورود به مديريت جهان است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمود احمدی‌نژاد در ديدار با نخبگان و فرهيختگان اصفهانی ظهر امروز در ديدار با نخبگان و فرهيختگان اصفهانی با اشاره به اينکه ما بايد به‌صورت جدی در مديريت جهان شرکت کنيم افزود: ما نبايد بگذاريم اينهايی که ۴۰۰ سال بر دنيا حکومت کردند دوباره شرايط استکباری را به ما تحميل کنند.
وی با تاکيد بر اينکه آن عنصر اصلی که ما را در نقطه بالاتری از آنان قرار می‌دهد و به ما فرصت ساختن و مديريت جهان را می‌دهد عنصر فرهنگ است، اظهار داشت: ما می‌خواهيم اقتصاد و سياست جهان را درست کنيم، اما فرصت ما محدود است، اما آن عنصر اصلی که به ما اثرگذاری را در اين عرصه‌ها می‌دهد تنها عنصر فرهنگ است که در کشور ما نيز ريشه عميقی دارد.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

Very funny

by IranFirst on

Thank you. What has IRI done for world economy, besides selling oil and
having a failed government controlled economy. Now he wants to run the
world's economy :-), as far as world politics, well everone knows the story about "elections"..by now


Maryam Hojjat

Please read this News

by Maryam Hojjat on

This is hilarious!

Payandeh IRAN & Iranians