واکنش مادر ندا به بسیجیان: دخترم را کشتید، سیاه بازی را تمام کنید
Rahe Sabz / Shervin Nazemi
03-Dec-2009 (one comment)

شبکه جنبش راه سبز (جرس): "می خواهم فریاد بزنم چه می خواهید از دخترم؛ تو را به خدا بس کنید، او را کشتید حالا سیاه بازی راه انداخته اید مقابل سفارت انگلیس برای چی؟" مدام اشک می ریزد این مادر، گریه امانش نمی دهد، او مادر ندا آقاسلطان است که این سخنان را می گوید. درست در لحظه ای که جماعتی را همچون زمان های برگزاری نمایش های رو حوضی خیابانی جمع می کنند، جمع کرده اند تا هنرشان را به رخ بکشند که در قتل این دختر دست خارجی و دشمن در کار است تا شاید بتوانند شرم شان را از قتل دختران و پسران جوان میهن پنهان کنند.

روز گذشته در حالیکه عده ای را تحت عنوان دانشجویان بسیجی مقابل سفارت انگلیس برده بودند تا نمایش بازسازی صحنه قتل ندا آقاسلطان را به اجرا درآوردند، مادر این شهید جنبش سبز، عازم روزنامه ایران بود تا تکذیبیه خبر دروغ این روزنامه را برای انتشار تحویل آنها دهد. او دقایقی با خبرنگار ما همکلام شد. خبر دروغ ایران چه بود؟ مادر ندا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Ali P.

Do you BELIEVE this? ( From Kayhan newspaper)

by Ali P. on

با تجمع در مقابل سفارت اين كشور دانشجويان :
انگليس قاتل ندا آقاسلطان رابراي محاكمه به ايران تحويل دهدتني چند از دانشجويان رشته تئاتر دانشگاه هاي تهران با برگزاري نمايشي
در جريان تجمع دانشجويان در مقابل سفارت انگلستان در تهران، صحنه واقعي
قتل ندا آقاسلطان را به تصوير كشيدند.
دانشجويان عضو اتحاديه هاي
دانشجويي عصر ديروز مقابل سفارت انگليس تجمع كردند و خواستار تحويل آرش
حجازي قاتل ندا آقاسلطان به ايران جهت محاكمه وي در دادگاه صالحه شدند.
در
اين تجمع چند تن از دانشجويان هنر صحنه واقعي قتل ندا آقاسلطان را به
نمايش درآوردند. در ابتداي اين تئاتر خياباني يكي از دانشجويان به عنوان
مجري شبكه BBC فارسي به ايفاي نقش پرداخت. سپس يكي ديگر از دانشجويان در
نقش مامور سازمان جاسوسي انگليس MI6 ماموريت آرش حجازي براي قتل ندا
آقاسلطان را تشريح كرد.
وي با دادن مبالغي پول، اسلحه و بيان نحوه
ماموريت آرش حجازي و همچنين دادن بليت رفت و برگشت به ايران، حجازي را
براي انجام ماموريت روانه ايران كرد.
در قسمت بعدي اين تئاتر، دانشجويي
كه نقش آرش حجازي را بازي مي كرد و چهره خود را با تصوير اين فرد پوشانده
بود، نحوه قتل ندا آقاسلطان را به يكي از همكارانش توضيح داد.
قسمت
بعدي اين تئاتر صحنه قتل ندا آقاسلطان بود. آرش حجازي با حضور در كنار ندا
آقاسلطان وي را عليه جمهوري اسلامي و سر دادن شعار تحريك كرده و وي را به
گوشه اي از محل قتل راهنمايي مي كرد. همكار وي نيز در اين زمينه او را به
اين كار تشويق مي كرد و بعد از آن نيز هنگامي كه ندا آقاسلطان در حال شعار
دادن بود، همكار آرش حجازي از پشت سر وي با اسلحه اي كه در پيراهن خود
پنهان كرده بود، پشت سر ندا آقاسلطان را مورد هدف گلوله قرار داد و وي را
به قتل رساند و بعد از آن سوار بر وسيله نقليه خود، از محل دور شد.
در
قسمت بعدي آرش حجازي با حضور در محل قتل با ايجاد سروصدا و هياهو مردم را
به سمت خود و جنازه ندا سوق داد و شروع به سر دادن شعارهايي عليه جمهوري
اسلامي كرد.
اين تئاتر خياباني با سر دادن شعار مرگ بر BBC دروغگو به پايان رسيد