روایت تکان دهنده از وضعیت سعید لیلاز
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
03-Dec-2009

شعبه 26 دادگاه انقلاب، سعید لیلاز را به 9 سال حبس تعزیری محکوم کرد. حکم صادره برای این روزنامه نگار، سنگین ترین حکم صادر شده برای زندانیان مطبوعاتی اخیر بوده است.

علیزاده طباطبایی، وکیل آقای لیلاز گفته است: "حکم صادره شده اما هنوز ابلاغ نشده است و طی اعلامی که قاضی پرونده به بنده کرده موکلم به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام، نگهداری اسناد طبقه بندی شده و ارتباط با بیگانگان به 9 سال حبس تعزیری محکوم شده است".

همسر آقای لیلاز در گفتگو با "روز" از حکم صادر شده برای این روزنامه نگار به شدت انتقاد کرد. خانم سپهرناز ابوذر پناهی اظهار داشت: "حکمی که صادر کرده اند بسیار سنگین، برخلاف انتظار و کاملا غیر عادلانه بود، بخصوص اینکه این حکم برای کسی صادر شده که هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی نداشته و صرفا به کار روزنامه نگاری مشغول بوده است."

وی با تاکید بر اینکه یک روزنامه نگار باید دیدی نقادانه و تحلیل گرانه نسبت ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark