اخبار نقض حقوق شهروندی بهائیان ایران - هفتهٔ دوم آذر ۱۳۸۸
Foad Manshadi / Foad Manshadi
06-Dec-2009 (2 comments)


ماسک فرهنگی برای مقابله با بهاییان بی گمان یکی از ابزارهای ستیز جمهوری اسلامی ایران با بهاییان، جنگ افزارهای فرهنگی نماست؛ ولی غافل از اینکه نه فرهنگ جولانگاه جنگ و خشونت است و نه بهاییان ابزارشان بوی پیکار می دهد.

از آنجا که حکومت ایران حکومتی تمامیت خواه است و تمام رسانه ها، محیطهای اموزشی و هر بازار عرضه فرهنگی
را در قبضه دارد، تا می تواند، موشک تهمت و تانک دروغ و شمشیر ناجوانمردی به میدان می آورد تا بتواند اذهان مخاطبان را با تبلیغات یک سویه خود بیالاید و قوای محرکه تحقیق را در آنها فلج کند یا شور کسب حقیقت از منابع معتبر را در ایشان بخشکاند.

در راستای این هدف، دی وی دی جدیدی به نام " بیرق تباهی" بر ضد آیین بابی و بهایی تهیه شده است.این دی وی دی در روزهای چهارشنبه و پن... >>>

recommended by foadmanshadi

Share/Save/Bookmark

 
default

The Bahai trees!!

by Seagull (not verified) on

Those responsible themselves are the victoms of doshmanbini, thus neither they will see a true friend nor know their own enemy. Alas, what a decapacitating lack of conciounse.

May God bliss those who endure patiently at the hands of the ignorant.


amigo19

The colder the winter,the more fruitful spring will bring!

by amigo19 on

Mr. Manshadi Thank you for sending this piece of news.

I hope soon these cruel people will understand that Bahais are not their enemies and our Bahai brothers and sisters will live with their Human rights in our Beloved Iran