نیروهای امنیتی 'دانشگاه تهران را محاصره کرده اند'
BBC Persian
07-Dec-2009

نیروهای امنیتی در ایران به منظور جلوگیری از برگزاری تظاهرات روز دانشجو، دانشگاه تهران را در محاصره گرفته اند.

به گزارش شاهدان عینی، از ساعات اولیه روز دوشنبه، 7 دسامبر (16 آذر)، نیروهای انتظامی در مسیرهای منتهی به دانشگاه تهران و درهای ورودی دانشگاه مستقر شده اند تا از حرکت مردم برای تجمع در برابر دانشگاه و یا خروج دانشجویان از محوطه دانشگاه جلوگیری کنند.

براساس برخی گزارش ها، ماموران انتظامی با قرار دادن داربستی در برابر در ورودی اصلی کوشیده اند مانع از مشاهده تجمع دانشجویان در داخل دانشگاه تهران شوند.

شاهدان عینی گفته اند که در روزهای اخیر، حضور نیروهای امنیتی در تهران کاملا محسوس بود و از بامداد روز
دوشنبه، ماموران دولتی در بسیاری از مسیرهای منتهی به دانشگاه تهران و نقاط دیگر شهر متمرکز شده اند.

گزارش های دیگری حاکی از آن است که نیروهای دولتی در اطراف تعداد دیگری از مراکز آموزش عالی در تهران ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark