ضبط تصاویر تظاهرات دولتی با موبایل!
Rooz Online / Nazanin Kamdar
08-Dec-2009

با وجود انتشار فیلم ها و گزارش های گوناگون از تجمعات مختلف دانشجویان معترض در دانشگاه های سراسر ایران، تلویزیون دولتی ایران در دو بخش خبری شامگاهی ساعت ٢١ و نیز مجه خبری مشهور به ٢٠:٣٠، گزارشی را با عنوان "تجمع اعتراض آمیز ضد آمریکایی جنبش دانشجویی" از مراسم دیروز در دانشگاه تهران پخش کرد و مدعی شد: "هزاران دانشجوی عاشق ولایت فقیه و نظام، صحن دانشگاه تهران را در روز ١٦ آذر به میدان ابراز انزجار از منافقین جدید و حامیانشان یعنی دولت خبیث انگلیس و شیطان بزرگ یعنی آمریکا تبدیل کردند".

بخش خبری ٢٠:٣٠ در گزارش خود تصاویری از تجمع سازماندهی شده عوامل بسیج دانشجویی را پخش کرد که طی آن تمامی شرکت کنندگان پرچم های یک شکل و پلاکاردهایی با آرم سازمان تبلیغات اسلامی حمل می کردند.

گزارشگر صدا و سیما برای واقعی جلوه دادن و طبیعی تر کردن گزارش خود، با وجود در اختیار داشتن دوربین های حرفه ای، این تصاویر را به سبک ت... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark