اخبار هفتگی نقض حقوق شهروندی بهایان ایران، آذر ماه هفتهٔ سوم
Foad Manshadi / Foad Manshadi
13-Dec-2009


، تاریخ جدید برگزاری دادگاه هفت مدیر جامعه ی بهایی کمیته ی گزارشگران حقوق بشر - 22 دی ماه تاریخ جدیدی است که به وکلای هفت مدیر پیشین جامعه ی بهایی موسوم به گروه یاران ایران جهت برگزاری دادگاه ابلاغ شده است. پیش از این نیز دادگاه رسیدگی به اتهامات این هفت تن 2 بار در تاریخ های 27 مرداد و 26 مهر به تعویق افتاده بود. شش نفر از هفت شهروند بهایی که وظیفه ی رسیدگی به امور بهاییان در ایران را بر عهده داشتند از تاریخ 25 اردیبهشت سال گذشته در جریان حمله ی همزمان نیروهای امنیتی به منازلشان در بازداشت به سر میبرند و نفر هفتم، خانم مهوش ثابت پیش از ایشان و در تاریخ 15 اسفند سال 1386 در مشهد به بازداشت شد. اتهام های ایشان جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بیان شده است اما تا ک... >>>

recommended by foadmanshadi

Share/Save/Bookmark