حقوق بشر هسته‌دار!
Gooya News / Hadi Khorsandi
14-Dec-2009

ای ببرد جايزه‌ی، صلح ترا مرده‌شو
چند کنی با فلان جنگ‌طلب گفتگو؟

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark